Nabízené služby

 • zajišťujeme kompletní zpracování mezd včetně všech souvisejících úkonů - výpočet mezd a odvodů, včetně přihlášek a odhlášek zaměstnanců na ČSSZ a zdravotní pojišťovny
 • zajišťujeme veškerou komunikaci s orgány státní správy SSZ, FÚ, ZP
 • zabezpečujeme zastupování při kontrolách ČSSZ, ZP a FÚ
 • zpracování ročního vyúčtování zálohové daně, roční vyúčtování srážkové daně
 • elektronické zpracování evidenčních listů důchodového pojištění
 • zpracování přehledů zdravotním pojišťovnám a správě sociálního zabezpečení
 • nabízíme tiskové sestavy na míru, řadu výstupů do účetnictví, jsme schopni nakonfigurovat libovolné sestavy, a tím usnadnit kontrolu mzdových nákladů vaší společnosti
 • evidence daňových údajů
 • evidence dovolených a jejich výpočet
 • vedení a archivace mzdových listů
 • vyhotovení ročního vyúčtování daně ze závislé činnosti a funkčních požitků
 • výplaty mezd a odvodů za vaši společnost zpracujeme do konkrétního platebního média vašeho bankovního domu, možnost obdržet příkazy k úhradě v elektronické podobě připravené přímo pro přenos do internetové banky
 • provádění srážek za mzdy podle jednotlivých druhů, srážky jsou uplatňovány v zákonném pořadí, případně až do zabavitelného minima
 • mzdové statistiky a analýzy lze uživatelsky definovat, analýzy můžete získat dle středisek, kategorií zaměstnanců, jednotlivých zaměstnanců, lze porovnávat údaje dle různých období a tím sledovat trendy jejich vývoje, výstupy jsou k dispozici v tištěné podobě, nebo s využitím MS EXCEL
 • personální statistiky, přehledy a analýzy dle zadaných kritérií

VaM Břeclav
Váš specialista na mzdy a personalistiku

Jsme účetní kancelář se specializací na správu mezd ve školství.

Dále se zabýváme správou mezd v oblastech zdravotnictví, v potravinářských a ostatních výrobních provozech.